Kunsten å tenke klart

Rolf Dobelli har skrevet om 99 forskjellige tankefeil vi er tilbøyelige til å gjøre, samt hvordan vi kan beskytte oss mot dem.

En interessant bok. Kan med fordel leses flere ganger, for det å forstå tankefeil og kunne gjøre noe med dem er ingen enkel sak. Det innrømmer forfatteren selv også.

I boken Factfulness av Hans Rosling ble det listet opp ti forskjellige instinkt vi må bekjempe for å forstå verden. Disse ti instinktene er ingenting annet enn tankefeil. De fleste tankefeil stammer fra en tid hvor vi måtte foreta oss handlinger på instinkt. En enklere tid hvor globale utfordringer ikke var et tema, men hvordan man skulle overleve og få fatt i mat var av aller høyeste prioritet.

De ulike kapitelene er skrevet til en avisspalte, og er senere satt sammen til en bok. Kapitelene er dermed korte og konsise, med akkurat anekdoter slik at den ikke blir for tørr og kjedelig.

Leave a Reply